Prayer shawl ministry

2014 startades den första svenska bönesjalsstickargrupen ”Sticka en maska, be en bön” som är en svensk variant av Prayer shawl ministry.

För ungefär femton år sedan startade en kvinna som heter Jane Bristow den bönesjalsrörelse som internationellt kallas för prayer shawl ministry. Hon lever och verkar i katolska kyrkan i USA. Den här rörelsen har spritt sig över både samfundsgränser och landsgränser och numera finns det grupper runt om i världen, även om det fortfarande är mest spritt i USA.

Läs mer om den internationella rörelsen
www.shawlministry.com