Koncept

Det finns flera sätt att genomföra bönesjalsgrupper, läs mer om bakgrunden under ”prayer shawl ministry”.

”Sticka en maska, be en bön” är ett koncept för hur en bönesjalsgrupp kan arrangeras, här är några grundläggande punkter som är viktiga för att det ska vara en ”Sticka en maska, be en bön”-grupp.

  • Genom bönesjalarna vill vi sprida och visa på Guds värme och kärlek till personer som vi tänker på och ber för.
  • En bönesjal ska aldrig kosta något att ta emot, vi tar inte heller betalt för materialkostnaden från den vi stickar till.
  • En vanlig träff i en bönesjalsgrupp innehåller fika, gemenskap, andakt med fördjupning, bön och stickande. Under en del av samlingen ber och stickar vi också under tystnad.
  • En bönesjalsgrupp träffas lämpligen 6-7 gånger under en termin. Mellan träffarna ber och stickar deltagarna på sina sjalar hemma. Tanken är att deltagarna efter dessa träffar själva ska kunna sticka bönesjalar och ge vidare till personer som behöver det.
  • Innan bönesjalen lämnas till mottagaren ber vi tillsammans om Guds välsignelse över sjalen och mottagaren.
  • Kristen grund, när vi stickar, ber och välsignar sjalar gör vi det i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.