Artikel Kyrkpressen ”Den som får en bönesjal får känna sig älskad”

 

Emma Josefsson är glad över möjligheten att kombinera kreativitet och bön.

Artikel i Kyrkpressen oktober 2015

Sedan förra hösten träffas en grupp kvinnor i det lilla samhället Torestorp i södra Sverige och stickar bönesjalar. Emma Josefsson, 28 år och diakon, är den person som tagit initiativet till gruppen. Först bestämmer de vem som ska få sjalen. Det kan vara en person som är sjuk, har sorg, eller som gått igenom någon annan svårighet. Men det kan också vara någon som går igenom en ny fas i livet eller någon som man bara önskar allt det bästa för. Efter att gruppen valt person så väljer de färg. Olika färger kan symbolisera olika saker, eller så väljer gruppen helt enkelt en färg som personen de tänker sticka till tycker om.

Foto och text Anna Sternfeldt

Läs artikeln på kyrkpressen.fi

Lämna ett svar